Dan sunačan i lijep

 

 

Dan sa snovima

leprša

u vakat

Tišine

koja sni

i kad kiša ledi

i kad se tuga dušom stere

život je prelijep

ponekad bolan

ali jedini

krugovima i bojama osjenčen

a gdje si ti

dobro d'bro

sutra je novi dan

uvijek sunčan nasmijan

 

Boje i krugovi – fragemt  ( darovano srcem )

 

Ruža i snovi

 

Ljubav i fantazija / Tišina sni

Nevinost bez zaštite

Usamljenik Tišina i sni

Komentariši