Tisuć ena biser bjelavskih mahala 43* – 48*

43*Nikad ne odbij pruženu ruku , čak i ako  pomišljaš : trik , varka , obmana, zlo.

Bar jednoj je potrebna tvoja milost.

44*Dijete se ne rađa tabula raza.Rodi se sa plačom i  mišlju, hoće li ta sisa?

45*Odbijanje od sise je prva trauma u djetinjom životu, koja određuje potonje dane.

Dječaci bi samo dojili, djevojčice bi samo dojile.

46*Neki se zauvijek rastanu.Neki pogreše, jer srešće se opet kad dolete rode.

47* Pohiti polako i to sredinom džade  da te šta ne satare.U svakom slučaju jednom ćeš pogriješiti.

48*Kradljivice naših snove ne moraju obavezno biti i kradljivice naših tijela.

Kradljivice naših tijela znaju šta rade.

Komentariši