Galerija Bosna zemlja Božije milosti / Blistave Modre rijeke sjećanja II Dio

Blistava Modra rijeka
Svitanje nad violetnim vodopadom Modre rijeke
Plišana magla nad Modrom rijekom
Svjetlost na dnu kanjona Modre rijeke
Talasanje nad Modrom rijekom
Zimske čarolije Modre rijeke
Njena ljubav je kao Modrozelena rijeka
Majčina duša
Osunčana Modra rijeka
Snovi lepršaju nad Modrom rijekom
Modrozelena rijeka
Svitanje nad mirisnom dolinom

Slike i vrijeme

Neke slike se tek tako  
same od sebe
naizgled ničim potaknute
u bolu i ljubavi  rode
žive u vremenu  potonjem
kojeg sve manje preostaje
ali postoje i opstaju u sjećanju
u bojama
u ehu budućih vremena
ukoliko svojim postojanjem
kao dar sa neba  
zarobe oko posmatrača.

Komentariši